Anime Jikan 2019 27. 4 - 28. 4. 2019

Přátelství O Jikanu

Historie a základy Anime Jikan sahají hluboko do roku 2004. Tehdy současný velitel akce, Mitsuo, zahájil konání anime akcí pod hlavičkou Domu dětí a mládeže v Děčíně. Začalo se tehdy Beyblade turnaji, které byly velkým fenoménem. Později se přidali Pokémoni a turnaje. V roce 2006 se tyto turnaje díky třem slečnám rozšířily o manga soutěž. No netrvalo dlouho a na svět přišla první velká akce s anime tématem se vším všudy a to pod názvem Anime párty a CAP – Celovečerní Anime Promítání. V roce 2009 (alespoň myslíme 🙂) dostala akce současný název a to Anime Jikan. Ze zakládajících členek nápadu anime akce zůstala jen jedna. Ovšem za ta léta naším anime klubem a týmem prošlo obrovské množství členů, pomocníků a organizátorů. Mnozí z nich jsou v týmu dodnes, již jako staří mazáci 🙂 a pomáhají dále pro vás tuto akci organizovat, vylepšovat a přinášet stále něco nového a zajímavého. Jak ještě dlouho? Uvidíme... 😉
– Mitsuo, hlavní organizátor


Drž úhel Pravidla a informace

Vstupem na akci se zavazujete dodržovat níže uvedená pravidla akce a jste si vědomi, že při jejich porušení může dojít k vyloučení z akce či zavolání policie dle závažnosti.
Organizátorem akce je Dům dětí a mládeže Děčín IV, v zastoupení Miroslava Lochmana (Mitsuo) jako hlavního organizátora akce - tel.: 724 882 505, animejikan@ddmdecin.eu

1. ALKOHOL, CIGARETY, VODNÍ DÝMKY A JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY
V prostorách i přilehlých pozemcích budovy DDM Děčín platí přísný zákaz užívání a distribuce alkoholu, cigaret, vodních dýmek a jiných návykových látek a to zejména v době od 8:00 do 22:00. Účastníci v podnapilém stavu budou vyloučení z akce, stejně tak osoby, jejichž chování a stav nebudou v souladu s pravidly slušného chování a bude napovídat o požití nějaké návykové látky. Pouze s výjimkou doby od 22:00 do 6:00, kdy je možné v připraveném prostoru před hlavním vchodem užívat cigarety či vodní dýmky.
Akce se koná v prostorách DDM a je přístupná dětem, proto toto pravidlo prosím respektujte a opravdu nebudeme mít slitování, při jeho porušení.

2. CHOVÁNÍ NA AKCI
Vždy se chovejte jako civilizovaní lidé a svůj mluvený a jiný projev uzpůsobte vždy v rámci blízkého okolí. Zejmena v přítomnosti dětí si dejte prosím pozor na to, co říkáte a jak se chováte. Nikoho neurážejte, neperte se s nikým a nastane-li problém, zavolejte pořádkovou hlídku - Alex, Mitsuo nebo Koulák, případně nejbližšího orga a ti se o situaci postarají.

3. ZBRANĚ A NEBEZPEČNÉ COSPLAY PRVKY
Na akci je zakázáno jakkoli s nebezpečnými, bodnými a jinými zbraněmi či částmi kostýmů manipulovat tak, aby došlo k ohrožení ostatních návštěvníků. Pokud takovou rekvizitu máte jako součást kostýmu, využijte ji pouze v rámci Cosplay soutěže, je-li to potřeba v rámci role-play, ale opět s ohledem na bezpečnost svého okolí.
Funkční reálné zbraně jsou na akci ZAKÁZÁNY! Nejste-li si jisti, zda se "něco" řadí již do zakázaných zbrání nebo povolených rekvizit, pište s přiloženým foto na animejikan@ddmdecin.eu, kde popište účel rekvizity a jak s ním bude zacházeno v rámci cosplay.

4. ZDRAVOTNÍK
Po celou dobu akce jsou přítomni dva zdravotníci - hlavní Yuki tel.: 777 424 557, záložní Mitsuo, tel 724 882 505

5. MATERIÁL AKCE
V prostorách akce je návštěvníkům k dispozici mnoho her, materiálu a věcí, které si lze zapůjčit, vyzkoušet, zahrát či prohlédnout. Celá řada věcí je ze sbírek nás orgů a jejich ztrátu nám nikdo nezaplatí. Pokud si něco vypůjčíte, vraťte to prosím zase tam, kde jste to vzali. K zařízení se chovejte citlivě, neházejte s ním, chovejte se k vybavení tak, abysme ho mohli my a hlavně i Vy zase příští rok použít.

6. OBČERSTVENÍ AKCE
Anifet a NekoCafé
Neoficiální jikanské občerstvovací stanice, čili to co si koupíte, je připravováno s láskou, hygienicky, námi organizátory s potravinářským průkazem, abychom my i vy neumřeli hlady. Suroviny jsou ověřené, nekupujeme podřadné potraviny a cena jídel má za úkol pokrýt pouze náklady materiální a pohonné spojené s daným stánkem.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Vstupné na celou akci je 30 Kč.
Veškeré turnaje jsou zdarma.
Některé workshopy, kde je potřeba materiál, mohou vybírat od účastníků cenu materiálu.
Stánkaři vybírají peníze dle jasně uvedených cen ve svém stánku.
V případě podezření na cokoliv nekalého hlaste Mitsuovi.
Při příchodu je třeba zapsat se do prezenčního listu. Pouze jméno či přezdívka a podpis.

8. OTEVŘENÍ A UZAVŘENÍ BUDOVY
Budova a tedy akce bude otevřena v 8:00 27.4.2019 a do 21:00 plně průchozí dovnitř i ven.
Mezi 21 - 22 hodinou dojde k přípravě na přechod na noční režim.
Ve 22:00 se uzamykají brány vstupu do budovy a nikdo se již na akci nedostane!!!
Brány zůstanou uzamčeny do cca 6:00 28.4.2019
Ukončení akce v 8:00 28.4.2019

GDPR Žádné osobní údaje mimo jména/předívky a podpisu do prezenčního listu nesbíráme. FOCENÍ A VIDEO - na akci se fotí a natáčí cokoli, kdekoli a proto, nesouhlasíš-li s focením své osoby, raději se akce neúčastni, protože vyzobávat kdo chce a nechce být na fotkách opravdu nemáme čas ;) Fotíme a natáčíme pouze z dokumentačních účelů, takže nefotíme a netočíme záběry, které by byly urážlivé a hanlivé vůči dokumentovaným.